Skaitmeninė veikla

9-12 klasėms

Pamokos metodinė medžiaga:

Toliau pateikiami interaktyvūs mokymo objektai, kuriuos mokytojas gali naudoti pamokoms paįvairinti. Jiems demonstruoti reikės interneto ryšio. Kokiai pamokos vietai skirti šie interaktyvūs mokymo objektai, rasite metodiniuose patarimuose.

47. Kaip vertinate interneto turinio kūrėjus?

Pokalbis ir diskusija. Kokius turinio kūrėjus (nuomonių formuotojus, vaizdo tinklaraštininkus, „tiktokerius“ ir pan.) mokiniai žino, kaip supranta ir vertina jų veiklą.

48. Atpažink reklamą

Skirta rodyti aiškinant paslėptos reklamos temą. Pateikiami klausimai, padedantys atskirti autentišką turinį nuo paslėptos reklamos.

50. Kritinio mąstymo patarimai

Kritinio mąstymo patarimai pagal https://www.prisijungusi.lt/savarankiskas-mokymasis/12-kritinio-mastymo-patarimu/

49. Kritinio mąstymo pratimai

Ką galite pasakyti apie šių žinučių internete pobūdį ir tikslus?

Mokiniai turėtų išsiaiškinti, ar šiuose 5 pavyzdžiuose taikomi kokie nors emociniai manipuliacijos būdai arba paslėptai reklamuojami produktai.