Apie projektą

Projektas „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“

Šio projekto tikslas – stiprinti medijų raštingumą, ypač kritinį mąstymą, suteikiant aktyviems vietos bendruomenių atstovams žinių ir priemonių, kaip to mokyti kitus savo bendruomenės narius.

Projekte ypač daug dėmesio skiriama mokyklų bibliotekininkams, kurie, organizuodami informacijos bei medijų raštingumo švietimo renginius ir pasiekdami platesnę mokyklos bendruomenę, galėtų naudotis projekto metu sukurtais ištekliais ir perduoti kritinio mąstymo žinias bei įgūdžius mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Dalyvaudami projekto veikloje jie ne tik sustiprina savo įgūdžius, bet ir tampa stipriu žinių daugikliu savo bendruomenėse.

Įgyvendintos veiklos ir rezultatai

  • Atliktas mokyklų bibliotekų darbuotojų tyrimas, siekiant išsiaiškinti konkrečius tikslinės grupės poreikius. Tyrimo rezultatai.
  • Apsibrėžus didaktinius, techninius bei kokybės reikalavimus, parengti mokomieji ištekliai (metodika, skaidrės, skaitiniai ir pan.). Jie išbandyti bandomųjų mokymų metu (daugiau nei 50 dalyvių), papildyti atsižvelgiant į dalyvių vertinimus ir skelbiami šioje svetainėje.
  • Mokymo medžiaga pristatyta 339 mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojams, dalyvavusiems 10 internetinių seminarų cikle.
  • Mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojams skirtame 2024 m. sausio 20 d. – vasario 29 d. vykusiame konkurse „Kritinį mąstymą ugdykime kartu!“ dalyvavo 126 mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojai, kurie jo metu suorganizavo net 419 edukacinių renginių 7686 mokiniams!

Projekto trukmė – 1,5 metų (2022 m. lapkritis – 2024 m. balandis).

Projektą įgyvendina dvi asociacijos iš Lietuvos, dalyvaujančios kuriant žinių visuomenę šalyje: asociacija „Langas į ateitį“ bei asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“.

Projekto socialinis partneris – Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija.

Projektą finansuoja Europos žiniasklaidos ir informacijos fondas (EMIF).


Šioje svetainėje skelbiamą mokomąją medžiagą leidžiama laisvai ir neribotai naudoti ir platinti vien tik nekomerciniais tikslais ir nurodant autorių: projektą „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“.