Apie projektą

Projektas „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“

Šio projekto tikslas – stiprinti medijų raštingumą, ypač kritinį mąstymą, suteikiant aktyviems vietos bendruomenių atstovams žinių ir priemonių, kaip to mokyti kitus savo bendruomenės narius.

Projekte ypač daug dėmesio skiriama mokyklų bibliotekininkams, kurie, organizuodami informacijos bei medijų raštingumo švietimo renginius ir pasiekdami platesnę mokyklos bendruomenę, galėtų naudotis projekto metu sukurtais ištekliais ir perduoti kritinio mąstymo žinias bei įgūdžius mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Dalyvaudami projekto veikloje jie ne tik sustiprina savo įgūdžius, bet ir tampa stipriu žinių daugikliu savo bendruomenėse.

Išsiaiškinus konkrečius tikslinės grupės poreikius ir apsibrėžus didaktinius, techninius bei kokybės reikalavimus, parengti mokomieji ištekliai (metodika, skaidrės, skaitiniai ir pan.). Jie išbandyti bandomųjų mokymų metu (daugiau nei 50 dalyvių), papildyti atsižvelgiant į dalyvių vertinimus ir skelbiami šioje svetainėje.

Mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojams rengiamas dar 10 internetinių seminarų ciklas, kuriame numatoma apie 300 dalyvių.

Mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojai skatinami kritinio mąstymo pamokas surengti įvairių švietimo renginių bei akcijų metu, kuriuose tikimasi sulaukti ne mažiau kaip 3000 dalyvių.

Projekto trukmė – 1,5 metų (2022 m. lapkritis – 2024 m. balandis).

Projektą įgyvendina dvi asociacijos iš Lietuvos, dalyvaujančios kuriant žinių visuomenę šalyje: asociacija „Langas į ateitį“ bei asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“.

Projekto socialinis partneris – Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija.

Projektą finansuoja Europos žiniasklaidos ir informacijos fondas (EMIF).