Saugus elgesys internete

5-8 klasėms

Pamokos metodinė medžiaga:

Toliau pateikiami interaktyvūs mokymo objektai, kuriuos mokytojas gali naudoti pamokoms paįvairinti. Jiems demonstruoti reikės interneto ryšio. Kokiai pamokos vietai skirti šie interaktyvūs mokymo objektai, rasite metodiniuose patarimuose.

5. Įvadinis pokalbis. Socialiniai tinklai – ar žinai, su kuo bendrauji?

Paklauskite moksleivių, kaip jie supranta socialinius tinklus, ar jie juos naudoja ir kokios yra teigiamos ir neigiamos jų patirtys:

  • su kuo jie dažniausiai bendrauja (šeimos nariai, artimieji, klasės draugai, interneto žaidimų draugai, kiti tik internete sutikti asmenys);
  • kokia informacija su jais dalijasi (atskirai pasižymėkite asmeninės informacijos ir neasmeninės informacijos rūšis).

Kaip mokiniai nustato savo internetinių draugų amžių, pomėgius?

Dažniausius ir įdomiausius atsakymus užrašykite, – juos galėsite panaudoti ir aptarti pamokoje.

6. Asmeninės informacijos pavyzdžiai

Tinka mokytojui aiškinant temą, kurią informaciją reikia saugoti, o kuria galima dalintis su kitais. Informacija suskirstoma į asmeninę ir neasmeninę.

19. Kas gali nutikti atskleidus per daug informacijos apie save?

Tinka parodyti aiškinant, kokie pavojai kyla atskleidus per daug informacijos apie save.

Galima aiškinant temą to paklausti mokinių, o po to parodyti atsakymus.

7. Kaip saugiau elgtis internete?

Parodomos svarbiausios saugaus elgesio internete taisyklės ir patarimai.

Tinka demonstruoti aiškinant saugaus elgesio internete temą.

8. Kas galima, o ko negalima socialiniuose tinkluose?

Praktinė užduotis. Pateikiamos paeiliui 5 situacijos. Paklauskite klasės, kas situacijoje kelia įtarimą, kas gali nutikti neatsargiai elgiantis, kaip tinkamai šioje situacijoje reikia pasielgti.

Kiekviena situacija turi po dvi apverčiamas korteles – kas čia blogai ir ką daryti.

Aptarkite kiekvienos situacijos klasės atsakymus ir suformuluokite išvadą – rekomendaciją. Beveik visada patariama ištikus nemaloniai situacijai nutraukti bendravimą, netylėti ir kreiptis pagalbos į patikimus suaugusiuosius.