Saugus elgesys internete

Šių pamokų tikslas yra padėti pradinių ir vidurinių klasių vaikams formuoti tinkamo saugaus elgesio internete nuostatas, suprasti, kodėl svarbu saugoti ir niekam neatskleisti asmeninę ir privačią informaciją, kokios grėsmės gali iškilti neatsargiai elgiantis internete, kaip šias grėsmes pažinti, kaip jų išvengti ir kur prireikus kreiptis pagalbos. Pamokose atsižvelgiama į vaikų amžiui būdingas veiklas bei interesus internete: žaidimus pradinių klasių, ir dalyvavimą socialiniuose tinkluose vidurinių klasių mokiniams.

Medžiaga mokytojui

Čia galite parsisiųsti pamokų metodinę medžiagą.

Papildomai pateikiami interaktyvūs mokymo objektai, kuriuos mokytojas gali naudoti pamokoms paįvairinti. Tam reikės interneto ryšio.

Taip pat siūlome penkis pačių mokinių sukurtus filmukus įvairiomis medijų raštingumo temomis.