Etiškas elgesys socialiniuose tinkluose

5-8 klasėms

Pamokos metodinė medžiaga:

Toliau pateikiami interaktyvūs mokymo objektai, kuriuos mokytojas gali naudoti pamokoms paįvairinti. Jiems demonstruoti reikės interneto ryšio. Kokiai pamokos vietai skirti šie interaktyvūs mokymo objektai, rasite metodiniuose patarimuose.

30. Garbingas elgesys internete

Skirta mokytojui rodyti supažindinant su pagrindinėmis garbingo elgesio internete taisyklėmis. Elgesio pavyzdžiai tempiant skirstomi į tinkamus ir netinkamus.

31. 10 tinklo etiketo taisyklių

Supažindinama su 10 pagrindinių tinklo etiketo taisyklių.

Mokytojas galėtų kiekvieną komentuoti ir pateikti savo pavyzdžių.

32. Kuriame etiško elgesio taisykles

Praktinė veikla: kuriame etiško elgesio taisykles.

Demonstruojamos svarbiausios saugaus elgesio internete taisyklės.

Paprašykite mokinių kartu pagal šį pavyzdį sukurti ir paaiškinti bent 5 savo socialinių tinklų etikos ir autorių teisių taisykles, kurių jie ketina laikytis ateityje.