Etiškas elgesys socialiniuose tinkluose

9-12 klasėms

Pamokos metodinė medžiaga:

Toliau pateikiami interaktyvūs mokymo objektai, kuriuos mokytojas gali naudoti pamokoms paįvairinti. Jiems demonstruoti reikės interneto ryšio. Kokiai pamokos vietai skirti šie interaktyvūs mokymo objektai, rasite metodiniuose patarimuose.

33. Garbingas elgesys internete

Skirta rodyti mokytojui supažindinant su pagrindinėmis garbingo elgesio internete taisyklėmis. Elgesio pavyzdžiai vaizdžiai skirstomi į tinkamus ir netinkamus.

34. 10 tinklo etiketo taisyklių

Supažindinama su 10 pagrindinių tinklo etiketo taisyklių.

Mokytojas turėtų kiekvieną paaiškinti ir pateikti savo pavyzdžių.

35. Etiškų ir neetiškų poelgių pavyzdžiai

Praktinė veikla. Etiško internetinio elgesio diskusija: siūlomos ir vertinamos situacijos, susijusios su Netiketu, duomenų apsauga ar autorių teisėmis. Mokiniai turi nuspręsti, kas yra etiška, o kas ne, kokios gali būti tokio elgesio pasekmės ir kaip jas būtų galima ištaisyti.