Asmens duomenų apsauga ir privatumas

5-8 klasėms

Pamokos metodinė medžiaga:

Toliau pateikiami interaktyvūs mokymo objektai, kuriuos mokytojas gali naudoti pamokoms paįvairinti. Jiems demonstruoti reikės interneto ryšio. Kokiai pamokos vietai skirti šie interaktyvūs mokymo objektai, rasite metodiniuose patarimuose.

39. Asmeninės informacijos pavyzdžiai

Skirta supažindinti su asmeninės informacijos samprata.

Asmens duomenų rūšys nuvelkamos į atitinkamą kategoriją (asmeninė arba neasmeninė).

Pastaba – bet kuri informacija tampa asmenine, jei jos derinys leidžia atpažinti ar surasti konkretų asmenį.

40. Kas gali nutikti atskleidus per daug asmeninės informacijos?

Tinka pademonstruoti aiškinant, kokie pavojai iškyla atskleidus asmeninę informaciją.

Galima to paklausti mokinių, o vėliau parodyti atsakymus.

41. Kuriame mokyklos taisykles

Baigiamoji veikla.

Parodomi saugaus elgesio internete taisyklių pavyzdžiai. Pagal juos mokiniai padeda mokytojui sukurti mokyklos taisykles (jos užrašomos), kaip saugoti savo asmeninius duomenis ir išlaikyti savo privatumą internete bei socialiniuose tinkluose.