Asmens duomenų apsauga ir privatumas

1-4 klasėms

Pamokos metodinė medžiaga:

Toliau pateikiami interaktyvūs mokymo objektai, kuriuos mokytojas gali naudoti pamokoms paįvairinti. Jiems demonstruoti reikės interneto ryšio. Kokiai pamokos vietai skirti šie interaktyvūs mokymo objektai, rasite metodiniuose patarimuose.

36. Asmeninės informacijos pavyzdžiai

Tinka pademonstruoti aiškinant, kuri informacija yra asmeninė, o kurią galima atskleisti kitiems.

Asmens duomenų rūšys nuvelkamos į atitinkamą kategoriją (asmeninė arba neasmeninė).

37. Kurią informaciją galime atskleisti tik artimiesiems, o kurią ir žaidimų draugams?

Praktinė užduotis. Suskirstykime, kurią informaciją galime atskleisti tik artimiesiems, o kurią ir žaidimų draugams.

Prisiminkime:

  • visa savo asmenine informacija dalinamės su šeima (artimaisiais);
  • mažiau asmeninės informacijos suteikiame draugams;
  • mažiausiai informacijos galime suteikti platesniam žmonių ratui draugų gimtadieniuose, žaisdami kieme, būreliuose, o taip pat ir internete su interneto ir internetinių žaidimų draugais.

38. Ar šia informacija galima dalytis?

Pabaigos žaidimas. Vaikai turi nuspręsti, ar šia informacija galima dalytis, ar ne.