Kaip atpažinti socialinę inžineriją

Pamokos tikslas – ugdyti mokinių kritinį mąstymą ir atsparumą socialinei inžinerijai: priminti mokiniams apie asmeninės informacijos saugos ir atsargumo internete svarbą, supažindinti su įvairiais socialinės inžinerijos pavyzdžiais, požymiais, paaiškinti galimą žalą ir pasekmes. Svarbu įtvirtinti tinkamą mokinių elgesio modelį, kai gaunama informacija kritiškai vertinama, atsižvelgiama į jos patikimumą, kontekstą, išraiškos formą, o įtarimus keliančiais atvejais ar patyrus žalą – kreipiamasi į tėvus ar patikimus suaugusiuosius.

Medžiaga mokytojui

Čia galite parsisiųsti pamokų metodinę medžiagą.

Papildomai pateikiami interaktyvūs mokymo objektai, kuriuos mokytojas gali naudoti pamokoms paįvairinti. Tam reikės interneto ryšio.

Taip pat siūlome penkis pačių mokinių sukurtus filmukus įvairiomis medijų raštingumo temomis.