Kaip atpažinti dezinformaciją

Šių pamokos tikslas – ugdyti mokinių kritinį mąstymą: supažindinti mokinius su dezinformacijos problema, paaiškinti jos metodus ir požymius, kurie padėtų ją atpažinti ir tinkamai įvertinti. Siekiama įtvirtinti mokinių elgesio modelį, kai gauta informacija kritiškai vertinama, atsižvelgiama į jos šaltinių patikimumą, kontekstą, išraiškos formą, ji palyginama su kitų šaltinių informacija bei mokslo žiniomis.

Medžiaga mokytojui

Čia galite parsisiųsti pamokų metodinę medžiagą.

Papildomai pateikiami interaktyvūs mokymo objektai, kuriuos mokytojas gali naudoti pamokoms paįvairinti. Tam reikės interneto ryšio.

Taip pat siūlome penkis pačių mokinių sukurtus filmukus įvairiomis medijų raštingumo temomis.